Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De osteopaat houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Deze registratie gebeurt via een speciaal beveiligd computerprogramma. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De osteopaat gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De osteopaat mag geen gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden. U hebt ook het recht om uw gegevens in te kijken en om deze vroegtijdig te laten vernietigen.