Klachten

Klachten en geschillen Wkkgz. Indien u vragen heeft over de klachten- en geschillenregeling kunt u zich wenden tot het NRO secretariaat. (www.osteopathie-nro.nl). Het secretariaat behandelt de klacht niet inhoudelijk maar verwijst direct naar de klachtenfunctionaris en/of de juiste commissie.

NRO Secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 - 3040015
info@osteopathie-nro.nl