Kwaliteit

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) waakt over de kwaliteit van de opleiding en over de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de osteopaat. (https://osteopathie-nro.nl)

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland. De organisatie maakt zich hard voor wetenschappelijke erkenning van de osteopathie. (https://www.osteopathie.nl)

Osteopathie Woudstra is zowel geregistreerd bij het NRO en NVO.