Baby's en Kinderen

Het onderzoek en de behandeling van een zuigeling of kind is anders dan die van een volwassene. Ook hier vindt er een vraaggesprek plaats, maar dat verloopt via de ouders. De osteopaat haalt tevens informatie uit de observatie van de zuigeling of het kind. De osteopaat zal de verschillende lichaamsdelen zoals de schedelbeenderen, de nek, de rug, het bekken en de buik zachtjes onderzoeken en bewegen.

Darmkrampjes, winderigheid, obstipatie en reflux zouden onder andere ontstaan kunnen zijn als gevolg van opgelopen blokkades van nek en rug tijdens zwangerschap of de bevalling. Dit komt doordat een zenuw (n. vagus), die o.a de darmen aanstuurt, overprikkeld kan raken door een blokkade in de hoge nek. Door het weer soepel maken van de nek, middels zachte, niet dwingende technieken kan de overprikkeling worden weggenomen en functioneert de zenuw beter. Hierdoor zal het kind tot rust komen en zullen de reflexen minder overheersen. (bv. overstrekken, hoofd naar één kant draaien, veel zuigbehoefte, schrikreflex, enz.).
Daarnaast kunnen er ook nog andere oorzaken zijn van het ontstaan van deze klachtjes, zoals een te korte tongriem, verkeerde mondmotoriek, spanning elders in het lichaam etc.
Tijdens het onderzoek en de behandelingen gaan we op zoek naar wat in het geval van uw kindje de oorzaak is van de klachtjes. Als deze functioneel van aard zijn, worden deze op zachte, niet dwingende manier, met respect voor de wensen van kind en ouder behandeld middels zachte mobilisaties. Mocht blijken dat er meer speelt, zoals bijv. voedingsproblemen bij het kindje, aanleg problemen bij de moeder, diepgaande flesvoedingsvragen, een (verdenking van) te korte tongriem; is er ook nauwe samenwerking met lactatiekundigen en tongriemklinieken waarmee ik, als u dat wenst, overleg kan plegen en/of waarnaar doorverwezen zal worden. Bij verdenking van voedsel intollerantie, zal ook dit bespreekbaar worden gemaakt en zo nodig ondersteuning van andere specialisten geadviseerd worden. 

Enkele behandelingen osteopathie blijken veelal toereikend te zijn omdat kinderen flexibel zijn. Om het voor uw baby zo prettig mogelijk te maken is het belangrijk dat er tijdens de behandeling rust is en dat er vertrouwde elementen zijn. Breng dus de favoriete knuffel en het speentje mee. Ook voeden tijdens de behandeling kan vaak heel goed werken. In de praktijk is een flessenwarmer aanwezig om eventueel uw flesje op te kunnen warmen. 


Tongriem
Ik heb mij verdiept in het onderwerp 'tongriem'. Vandaar dat dit een extra aandachtspunt is in mijn onderzoek/behandeling. En ik ook vaak de voor - en nazorg doe rondom het 'klieven' (frenutolomie) hiervan. Als het enigzins mogelijk is alle voorwaarden rondom het voeden zodanig te verbeteren, dat een frenulotomie voorkomen kan worden, heeft dit uiteraard de voorkeur. Door eerst zoveel mogelijk functionele opstakels, zoals spanning in het lijfje algemeen, en specifiek rond de kaak, nek, hals, mondbodem zo veel mogelijk te normaliseren. En de aansturing van de tong en mondspieren te optimaliseren, kan het zijn drink problemen op basis van een  te strakke tongriem (of een twijfelgeval), uiteindelijk niet behandeld hoeft te worden middels een medisch ingreepje. Dit vaak wel in combinatie met lactatiekundige begeleiding. Mocht een tongriem wel duidelijk middels medisch ingreepje behandeld moeten worden, is ook dan sterk aan te raden eerst minimaal één á twee osteopathie behandelingen op voorhand te hebben gehad, zodat het ingreepje en het herstel zo voorspoedig mogelijk kan verlopen. Bij voorkeur wordt een kindje osteopatisch behandeld  binnen een week voor de frenulotomie. Ook een aantal dagen na de frenulotomie is een osteopathie behandeling erg wenselijk, om alles in het lichaampje van het kindje nog eens goed na te kijken en te behandelen; Als een kindje niet goed heeft kunnen drinken door een structureel tongriem probleem, heeft hij/zij compensaties opgebouwd om toch nog zo veel mogelijk voeding binnen te kunnen krijgen (zoals klemmen met de kaken, omdat het goed aan de borst blijven middels vacuum niet mogelijk was).  Eerst moeten deze compensaties worden afgebouwd (bijv. de kaakspanning weer normaliseren en de mobiliteit van het kaak gewricht optimaliseren) voordat een kindje op de juiste manier kan leren drinken en de goede mondmotoriek aan kan leren. Ook hiervoor kan het soms wel raadzaam zijn om ook nog eens een lactatiekundige te raadplegen, want ook voor de moeder moet de aanlegtechniek wellicht aangescherpt/veranderd worden.